விளம்பரமும், கடவுளும்

விளம்பரங்களில் கடவுளர்கள் புதிய விஷயமில்லைதான் எனினும் இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விளம்பரம் ! தள்ளுபடி விலையில் பொருட்கள் கிடைக்கிறது என்பதற்காக எல்லா கடவுளர்களும் ஓடி விட்டார்களாம் !

(படத்தை பதட்டப்படாம கிளிக்குங்க )

image001-small.jpg

One comment on “விளம்பரமும், கடவுளும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s