பிரமிக்க வைக்கும் பென்சில் சிலைகள்

பென்சிலைக் கொண்டு கலைகளை உருவாக்குவதைப் பார்த்திருப்பீர்கள், பென்சிலே கலையாவதை இங்கே பாருங்கள்.

pencil6.JPG

pencil5.JPG

pencil3.JPG

pencil1.JPG

pencil2.JPG

pencil4.JPG

4 comments on “பிரமிக்க வைக்கும் பென்சில் சிலைகள்

  1. 🙂 எல்லாம் மின்னஞ்சலில் நண்பர்கள் அனுப்பும் படங்களன்றி யாமொன்றும் அறியோம் பராபரமே 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s