எப்படிப் பாலூட்டவேண்டும் ? தாய்மை ஸ்பெஷல் !

child3.jpg

பத்து பேரில் ஒன்பது பேர் என்னும் விகிதத்தில் இன்று பாலூட்டும் தாய்மார்கள் பிரச்சனைகளைச் சந்தித்து வருகிறார்கள். குழந்தை பால் குடிக்கவில்லை எனும் பிரச்சனை துவங்கி, பால் இல்லை எனும் பிரச்சனை வரை.

தாய்மார்களுக்கு இருக்கும் இத்தகைய பிரச்சனைகளுக்கு படுத்துக் கொண்டே பாலூட்டுதல் ஒரு தீர்வாக இருக்கும் என யூ.கே ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

இந்த பிரச்சனைகளுக்கும், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் எந்த நிலையில் இருந்து பாலூட்டுகிறார்கள் என்பதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறதாம். படுத்துக் கொண்டு குழந்தையை தன்னுடைய வயிற்றின் மீதோ, அல்லது அருகிலோ படுக்க வைத்து பாலூட்டினால் இந்த சிக்கல்கள் பல தீர்ந்து விடும் என்கிறார்கள் அவர்கள்.

இயற்கையிலேயே விலங்குகள் பெரும்பாலும் இப்படித் தான் பாலூட்டுவதாகவும், இது இயற்கை விதிகளோடு இயைந்த செயல் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.

படுத்துக் கொண்டே பாலூட்டுவதால் வேறு எந்த சிக்கல்களும், தாய்க்கோ குழந்தைக்கோ வராது என்றும், எனவே தாய்மார்கள் இந்த முறையில் குழந்தைகளுக்குப் பாலூட்டுதல் நலம் என்றும் அவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

இந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவு பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி என்பதில் சந்தேகமில்லை.

Advertisements

2 comments on “எப்படிப் பாலூட்டவேண்டும் ? தாய்மை ஸ்பெஷல் !

  1. பாலூட்டுவதிலும் படுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா ?? – இந்தியாவில் இப்படி இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s