கணக்கு கலாட்டா ! கணக்கு பாக்காம சிரிங்க :)

கணக்கு பாடம் நமக்கு தலைவலியாய் இருந்ததெல்லாம் அப்போ !!!
இப்போ ??? மனம் விட்டுச் சிரிங்க 🙂

maths1.jpg

maths2.jpg

maths3.jpg

maths4.jpg

மனம் விட்டுச் சிரிச்சாச்சா 🙂

Advertisements

5 comments on “கணக்கு கலாட்டா ! கணக்கு பாக்காம சிரிங்க :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s