பாடம் நடத்திய பா.ம.க

smoke.jpg

புகைபிடிப்பதை திரைப்படங்களில் காட்டுவதால் சமூகத்தில் ஒரு எதிர்விளைவு ஏற்பட்டு இளைஞர்கள் தவறான பாதையில் செல்வார்கள் என்று தமிழ்நாட்டில் நடந்த கருத்துப் புரட்சி போல உலக அளவில் தற்போது விவாதங்கள் எழுகின்றன.

திரைப்படங்களில் புகை பிடிப்பதைக் காட்டுவது ஆபத்தானது என்றும் அதைப் பின்பற்றி பலர் தவறான வழிகளுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும், தற்போது யூ.கேவில் இளைஞர்கள் மத்தியில் புகை பிடிக்கும் பழக்கம் அதிகரித்திருப்பதற்கு திரைப்படங்களில் புகை பிடித்தலைக் காட்டுவது முக்கிய காரணம் என்றும் யூ.கே வின் நலவாழ்வு விழிப்புணர்வுக் குழு எச்சரித்துள்ளது.

பத்து முதல் பதினான்கு வரையுள்ள சிறு வயதினர் திரைப்படங்கள் வாயிலாக சுமார் பதினான்கு மில்லியன் புகை பிடிக்கும் காட்சிகளை பார்க்கிறார்கள் என்கிறது அமெரிக்க ஆய்வு ஒன்று.

புகை பிடிக்கும் காட்சிகளைப் பார்க்கும் சிறுவர்கள் புகை பிடிக்கும் வாய்ப்பு பாக்காத சிறுவர்களை விட இரண்டு மடங்கு என்கிறது ஜெர்மனியின் ஆராய்ச்சி ஒன்று.

மெக்சிகோவின் ஆராய்ச்சி ஒன்றும் புகை பிடித்தலைப் பார்க்கும் சிறுவர்கள் புகை பிடிக்கும் பழக்கத்துக்குத் தூண்டப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்காவிம் மேத்யூ மெயர் என்பவர் உலகளாவிலுள்ள திரைப்படங்கள் புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தை திரையில் காண்பித்து சமூக அக்கறையற்றவர்களாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று கூறியுள்ளார்.

திரைப்படங்களில் புகை பிடிக்கும் காட்சிகளை நிறுத்தியிருக்கிறோம் எனுமளவில் நாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம், தவறில்லை.

Advertisements

One comment on “பாடம் நடத்திய பா.ம.க

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s