வயசாயிடுச்சில்லே.. அதான்…

laugh_old.jpg

வயதானவர்களால் இளைஞர்களைப் போல நகைச்சுவை களைக் கேட்டு சிரிக்க முடிவதில்லை என்னும் ஆராய்ச்சி முடிவை செயிண்ட் லூயியிலுள்ள வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கிறது.

முதுமைக்காலத்தில் விரைவாக சிந்திக்க முடியாமல் போவதால் நகைச்சுவையில் பொதிந்திருக்கும் உள் அர்த்தம் அவர்களுக்குப் புரிபடாமலே போய்விடுகிறதாம்.

சிரிப்பு என்பதும், உற்சாகம் என்பதும் ஆரோக்கியத்தோடு நெருங்கிய தொடர்பு உடையது என்பதால் இந்த ஆராய்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

சிரிப்பினால் விளையும் நன்மைகளை அறிவியல் ஒருபக்கம் பட்டியலிட்டுக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில் முதுமை சிரிப்பிற்குத் தடையாக இருக்கிறது என்றும் தெரிவித்திருப்பது சற்று அதிர்ச்சியளிப்பதாகவே இருக்கிறது.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு சிரிப்பைப் குறித்து வெளியான ஒரு ஆராய்ச்சி வயிறு குலுங்க ஒரு முறை நன்றாகச் சிரிப்பதும் அரை மணி நேரம் நடப்பதும் ஒரே பலனைத் தரும் என்று கூறி சிலிர்க்க வைத்திருந்தது.

சிரிக்கும் போது இதயத்துடிப்பு அதிகரிப்பதும் பல நல்ல பயன்களை விளைவிக்கிறதாம்.

நன்றாகச் சிரிப்பது இதயத்துக்கு ஆரோக்கியமானது என்றும், குருதி நாளங்களுக்கு அது சிறந்தது எனவும் ஏற்கனவே ஆராய்ச்சிகள் தெரிவித்திருந்தன.

மட்டுமன்றி, வலிகளைக் குறைக்கவும், நல்ல செரிமானத்திற்கும் சிரிப்பே சிறப்பு என்றும் ஆராய்ச்சிகள் நிரூபித்திருந்தன.

இப்படி பல சிறப்புகளைப் பற்றி அடுக்கியபின் தற்போது அந்த சிறப்புகளைப் பெறுவதில் முதியவர்களுக்குச் சிக்கல் இருக்கிறது என தெரிவித்திருப்பது நமது ஆனந்தமான சிரிப்பிற்கு ஒரு வேகத்தடையைப் போட்டிருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

Advertisements

One comment on “வயசாயிடுச்சில்லே.. அதான்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s