இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் : ஆண்டு 2020

2020 ல் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்தித்தாள் இப்படி இருக்குமாம். கற்பனை வடிவம் யாரோ, மின்னஞ்சலில் வந்தது 🙂

2020.jpg