இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் : ஆண்டு 2020

2020 ல் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்தித்தாள் இப்படி இருக்குமாம். கற்பனை வடிவம் யாரோ, மின்னஞ்சலில் வந்தது 🙂

2020.jpg

Advertisements

6 comments on “இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் : ஆண்டு 2020

  1. நுணுக்கமான சிறு தவறுகளையும் கண்டு பிடிக்கும் வாசகர்கள் பாராட்டுக்குரியவர்கள்

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s