புத்தாண்டு : ஆஹா !!! உஷ்…..

sania.jpg

20-20 உலகக் கோப்பை
சிவாஜி, பில்லா, போக்கிரி
சச்சின் பேட்
சானியா மிர்சாவின் மூக்குத்தி
ஆஹா…
இனிதே முடிந்தது 2007 !

தமிழ்ச்செல்வன்
பெனாசிர் பூட்டோ,
தெகல்கா அறிக்கை
பாப் உல்மர்
ஆலய எரிப்பு
உஷ்……..
வாயை மூடுடா தமிழா.