திகைக்க வைக்கும் விளம்பரங்கள்

விளம்பரங்கள் சுவாரஸ்யமானவை. சமுத்திரத்தின் அளவை குடுவைக்குள் அடக்கும் கலையே விளம்பரம்.

புகைத்தலை நிறுத்தச் சொல்லி மிரட்டும் கீழ்க்கண்ட விளம்பரங்கள் என்னைக் கவர்ந்தவை. ( கிளிக் செய்தால் பெரிதாகத் தெரியும் என்பதை நான் உங்களுக்குச் சொல்லத் தேவையில்லை )

தற்கொலைக்கு எளிய வழி : புகை பிடித்தல்

4514.jpg

புகை மரணத்தின் வாசனை

4556.jpg

துப்பாக்கி வெடித்தால் கொல்லும்
புகை பிடித்தால் கொல்லும்

4546.jpg