சுவாரஸ்யமான சில கின்னஸ் சாதனைகள் !

கின்னஸ் சாதனைக்காக என்னென்னவோ செய்து பார்க்கிறார்கள் மக்கள். சிலருக்கு கின்னஸ் சாதனை செய்து கொண்டே இருப்பது ஒரு பொழுது போக்கு. நூற்றுக்கணக்கான கின்னஸ் சாதனைகள் செய்தவர்கள் இருக்கிறார்கள்.

1.

உலகிலேயே அதிக நீச்சல் உடை அழகிகள் சேர்ந்து எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம் என்பதற்காக கின்னஸ் நூலில் இடம் பிடித்த படம்.

1.jpg

2. ஹங்கேரியில் 6400 இணைகள் ஒரே இடத்தில் குவிந்து இதழ் முத்தம் அளித்தது கின்னஸ் நூலில்.

2.jpg

3. குழந்தைகளைப் போல ஸ்கிப்பிங் செய்து கொண்டே 5 கி.மீ தூரத்தை 35 நிமிடங்களில் கடந்தார் ஃபர்மன். சுவாரஸ்யம் என்னவெனில் முதல் மற்றும் கடைசி நூறு மீட்டர்களை ஒரு சிறுத்தையைக் கூட்டிக் கொண்டு ஸ்கிப்பினார் 🙂

3.jpg

4. உலகிலேயே மிக உயரமான நாய் 7′.2″ அதன் தோழனான 7.5 ” நாயுடன்.

4.jpg

5. ஹூலா ஹூப்ஸ் என்னும் இவர் 144 கின்னஸ் சாதனைகளைச் செய்திருக்கிறார். இப்போது அவர் செய்து கொண்டிருப்பது 145 வதுக்கான முயற்சி.

5.jpg

2 comments on “சுவாரஸ்யமான சில கின்னஸ் சாதனைகள் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s