கனியிலே கலை வண்ணம் கண்டார் !

தர்பூசணியை வெட்டினோமா, கடித்தோமா அல்லது குடித்தோமா என்றில்லாமல் குளிக்கலாமா ஏன யோசித்திருக்கிறானே ஒருவன் !

tharpoosani.jpg

பார்த்திபன் பாணில சொன்னால்..

ஒரு தோலே
பழத்தைச் சுமக்கிறதே !

orange.jpg

வலியே போய் தலையைக் கொடுக்கிறது இது தானோ ?

sathukudi.jpg

இது எவன் செய்த விந்தை
இங்கே ஓர்
‘காலி’ பிளவர் மந்தை.

thakkaali.jpg

இசை விழும் கனி வனம்.

berikkaai.jpg

என்ன ஒரு அற்புதக் கற்பனை
கலி காலம் என்று சொல்வதை சற்றே மாற்றி கனிகாலம் என்று சொல்லலாமா ?