பாலியல் : முகம் சொல்லும் யாரை நம்பலாம் என !!!

சதுர முகம், நீளமான மூக்கு, சிறிய கண்கள் கொண்ட ஆணா ? பெண்களே உஷார் இவர்களுடைய கவனம் எல்லாம் மோகம் கமகமக்கும் சிற்றின்பத்தில் தான். ஆழமான காதல் உணர்வில் இல்லை.

அகலமான பெண்கள், பெரிய உதடுகள் கொண்ட பெண்களா ( ஏஞ்சலினா ஜூலி கண்களுக்குள் வருகிறாரா ) !! ஆண்களே உஷார் கொஞ்ச நாளிலேயே கழற்றி விட்டு விட்டு ஓடி விடுவார்கள்.

இதையெல்லாம் நம்ம ஊர் நாடி ஜோசியமோ, முக ஜோசியமோ சொல்லவில்லை. தர்காம், செயிண்ட்ஸ் ஆண்ட்ரூஸ், மற்றும் அபெர்தீன் பல்கலைக் கழகங்கள் கூட்டாக நடத்திய ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கிறது.

ஒருவருடைய முகத்தை வைத்தே அவருடைய “காதல்” நோக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதே இவர்களுடைய ஆராய்ச்சியின் சாராம்சம்.

திடகாத்திரமான புஜ பராக்கிரம சல்மான் கான்களை விட அமைதியான, மென்மையான குணாதிசயங்கள் கொண்ட ஆண்களையே பெண்கள் அதிகம் விரும்புகிறார்களாம். அப்பாடா இனிமே ஜிம்மில் எண்ணிக்கை குறையும் !

குறுகிய கால காதல் உறவை வைத்துக் கொள்ள விரும்பும் பெண்கள் அதிக கவர்ச்சியுடன் காணப்படுவார்கள் எனவும் இந்த ஆராய்ச்சி தெரிவிக்கிறது.

பெண்கள் நீண்ட கால உறவையே ஆசிக்கிறார்கள் என்றும், குறுகிய நட்பு வளையங்களில் அதிகம் விழுவதில்லை எனவும் இதே ஆராய்ச்சி தெரிவிக்கிறது.

இவையெல்லாம் கடந்து நீண்ட நாட்கள் பழகியபின் ஒருவர் ஒருவரிடம் அதிக ஈடுபாடு ஏற்பட, பின்னர் முக நக நட்பது நட்பன்று என்பதை கண்டு கொள்வர் என்பது இயற்கையின் நியதி.

இதற்கு முன்பும் முகத்தை வைத்து ஒருவருடைய உடல்நலம், குணாதிசம் போன்றவற்றை அறியும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்திருக்கின்றன. எனினும் ஒருவருடைய காதல் வாழ்க்கைக்கும் முகத்துக்கும் இடையேயான தொடர்பு ஆராய்ச்சியின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறை என காதலுடன் சொல்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள்.

5 comments on “பாலியல் : முகம் சொல்லும் யாரை நம்பலாம் என !!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s