புதிய ஹாரிபாட்டர் : எதிர்பார்ப்பைக் கிளறும் படங்கள்.

வழக்கமாய் ஹாரிபாட்டரை எதிர்பார்ப்பது போலவே Harry Potter And the Half-Blood Prince படத்தையும் உலகெங்கும் உள்ள ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

ஜூலை பதினனந்தாம் தியதி திரையிடத் தயாராகியிருக்கும் இந்தப் படத்தின் படங்கள் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு ரசிகர்களின் தூக்கத்தைக் கெடுத்திருக்கிறது.

ஹாரிபாட்டர் ரசிகர்கள் வாக்களிக்கலாம், தமிழிஷில் …

One comment on “புதிய ஹாரிபாட்டர் : எதிர்பார்ப்பைக் கிளறும் படங்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s