பைபிள் மனிதர்கள் 49 (தினத்தந்தி) ஈசபேல் ( யேசபேல் )

இஸ்ரயேலை ஆண்ட மன்னன் ஆகாபின் மனைவி தான் ஈசபேல். இஸ்ரவேல் மன்னர்களிலேயே மோசமானவன் எனும் பெயரை ஆகாப் எடுத்தான். அதற்குக் காரணம் மனைவி ஈசபேல். இஸ்ரவேல் நாட்டைச் சேராத ஈசபேல், பாகாலையும், அசேராவையும் வழிபட்டாள். தான் வழிபட்டதுடன் நின்று விடாமல் தனது கணவனையும் முழுக்க முழுக்க இந்த தெய்வங்களை வழிபடும் வகையில் மாற்றினாள்.

பாகால் என்பது மழைக் கடவுள். விளைச்சலைக் கொடுப்பார் என்பது பிற இனத்து மக்களுடைய நம்பிக்கை. பெரும்பாலும் ஒரு காளையின் வடிவத்தில் பாகாலை வழிபட்டு வந்தார்கள் அவர்கள். அசேரா என்பது பெண் தெய்வம்.

ஈசபேல் இந்த இரண்டு கடவுள்களையும் வழிபட்டு வந்தவள். இஸ்ரயேலரின் கடவுளை அடியோடு வெறுத்தாள். அத்துடன் யாரெல்லாம் உண்மைக் கடவுளின் இறைவாக்கினர்களோ அவர்களையெல்லாம் படுகொலை செய்தாள். அவர்கள் ஈசபேலுக்குப் பயந்து குகைகளில் மறைந்து வாழ்ந்தார்கள்.

ஒரு முறை ஆகாப் ம‌ன்ன‌ன் அர‌ண்ம‌னைக்குப் ப‌க்க‌த்தில் இருந்த‌ திராட்சைத் தோட்ட‌த்தைப் பார்த்தான். அது நாபோத் என்ப‌வ‌ருடைய‌து.

“இந்த‌த் தோட்ட‌த்தை என‌க்குக் கொடு, இதை நான் காய்க‌றித் தோட்ட‌மாக்குகிறேன்” என்றான் ம‌ன்ன‌ன்.

நாபோத் ம‌றுத்தார்.

“இத‌ற்குப் ப‌திலாய் வேறொரு தோட்ட‌ம் த‌ருகிறேன்”

“ஊஹூம்…”

“வெள்ளி த‌ருகிறேன்”

“இல்லை.. இது என் மூதாதையரின் உரிமைச் சொத்து. இதை நான் தராமலிருக்க கடவுள் என்னைக் காக்கட்டும் ” என நாபோத் மறுத்தார்.  ஆகாப் ம‌ன்ன‌ன் கடும் கோபத்துடன் அரண்மனை திரும்பினான். ஈச‌பேல் ஆகாபின் மனவாட்டத்தைக் க‌ண்டு பிடித்தாள். கார‌ண‌த்தையும் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டாள்.

நாபோத் திராட்சைத் தோட்ட‌த்தைத் த‌ராவிட்டால் என்ன‌ ? அவ‌னைக் கொன்று விட்டாவ‌து அதை எடுத்து கொள்வேன் என‌ ம‌னதுக்குள் திட்ட‌ம் தீட்டினாள்.

நாபோத்து குடியிருந்த‌ ந‌க‌ர‌த்துப் பெரிய‌வ‌ர்க‌ளுக்கு அர‌ச‌ன் எழுதுவ‌து போல‌ க‌டித‌ம் எழுதினாள். அர‌ச‌னின் முத்திரையையும் இட்டாள்.

“ஒரு நோன்பு ஏற்பாடு செய்யுங்க‌ள். அதில் நாபோத்தை அழையுங்க‌ள். இர‌ண்டு மோச‌மான‌ ம‌னித‌ர்க‌ளைக் கொண்டு “இவன் கடவுளையும், அரசனையும் பழித்தான்” என‌ நாபோத் மீது குற்ற‌ம் சும‌த்த‌ச் சொல்லுங்க‌ள். பின்னர் அவனை வெளியே இழுத்துச் சென்று கல்லால் அடித்துக் கொல்லுங்கள்” என‌ எழுதி அனுப்பினாள். அன்றைய வழக்கப்படி ஒரு குற்றத்தை நிரூபிக்க இரண்டு பேர் ஒரே மாதிரி குற்றம் சாட்டிப் பேசவேண்டி இருந்தது.

ம‌ன்ன‌னின் க‌ட்ட‌ளை வ‌ந்த‌தாய் நினைத்த‌ பெரிய‌வ‌ர்க‌ள் அப்ப‌டியே செய்தார்க‌ள். நாபோத் இற‌ந்தான். ஈச‌பேலுக்குத் த‌க‌வ‌ல் வ‌ந்த‌து. ஈச‌பேல் ஆகாபிட‌ம் ‘நாபோத் இற‌ந்து விட்டான்’ என‌ சொன்னாள். ஆகாப் ஆன‌ந்த‌த்துட‌ன் திராட்சைத் தோட்ட‌த்துக்குச் சென்றான்.

அப்போது க‌ட‌வுளின் இறைவாக்கின‌ர் எலியா அங்கே வ‌ந்தார். “நாய்க‌ள் நாபோத்தின் இர‌த்த‌த்தை ந‌க்கிய‌ இட‌த்தில் உன் இர‌த்த‌த்தையும் ந‌க்கும். இஸ்ர‌யேலின் ம‌தில‌ருகே நாய்க‌ள் ஈச‌பேலைத் தின்னும்” என்றார்.

ம‌ன்ன‌ன் ஆகாப் ச‌ட்டென‌ த‌ன் த‌வ‌றை உணர்ந்தான். த‌ன‌து ஆடைக‌ளைக் கிழித்துக் கொண்டான். சாக்கு உடையை உடுத்தினான். நோன்பு இருந்தான். இவையெல்லாம் த‌ன்ன‌ல‌ம் அழித்து, அடிமை நிலையில் த‌ன்னை மாற்றிக் கொள்வ‌த‌ற்கான‌ அடையாள‌ங்க‌ள்.

ஆகாப் த‌ன்னைத் தாழ்த்திய‌தைக் க‌ண்ட‌ க‌ட‌வுள் ம‌ன‌மிர‌ங்கினார். கால‌ங்க‌ள் க‌ட‌ந்த‌ன‌. ஆகாப் இற‌ந்து போனார்.

இறைவாக்கின‌ர் எலியா ஏகூ என்ப‌வ‌ரை அர‌ச‌னாக‌த் திருப்பொழிவு செய்தார். அவ‌ர் ந‌ல்ல‌வ‌ராக‌ இருந்தார். ஈச‌பேலினால் க‌றைப‌டிந்து கிட‌ந்த‌ நாட்டைத் தூய்மை செய்ய‌ விரும்பினார். அத‌ற்கு முன் கொடிய‌வ‌ர்க‌ளை அழிக்க‌ திட்ட‌மிட்டார்.

அவ‌ர் இஸ்ர‌யேலுக்குள் வ‌ந்த‌போது ஈச‌பேல் க‌ண்ணுக்கு மைபூசி, த‌ன்னை அழ‌குப‌டுத்திக் கொண்டு ப‌ல‌க‌னி வ‌ழியாக‌ வெளியே எட்டிப் பார்த்தாள்.

“ச‌மாதான‌த்துக்காக‌த் தானே வ‌ருகிறீர்” என்று கேட்டாள். அவ‌ளுக்கு அருகே இர‌ண்டு திருந‌ங்கைய‌ர் இருந்த‌ன‌ர்.

ஏகூத் மேலே பார்த்து,

“அவ‌ளைத் தூக்கி கீழே எறியுங்க‌ள்” என்றார்.

அவ‌ர்க‌ள் அவ‌ளைத் தூக்கிக் கீழே எறிய‌ அவ‌ள் ம‌திலில் விழுந்து உருண்டு கீழே விழுந்தாள். குதிரைக‌ள் அவ‌ள் மீது ஏறி ஓட‌, அவ‌ள் இற‌ந்தாள்.

ஏகூத் உள்ளே சென்று உண்டு குடித்த‌பின் “ச‌ரி, அந்த‌ பெண்ணை த‌குந்த‌ ம‌ரியாதையோடு அட‌க்க‌ம் செய்யுங்க‌ள். அவ‌ள் ஒரு அர‌ச‌னின் ம‌க‌ள்” என்றார். சேவ‌ர்க‌ள் வெளியே வ‌ந்து பார்த்த‌போது அவ‌ளுடைய‌ உட‌லின் பெரும்ப‌குதியை நாய்கள் தின்றுவிட்டிருந்த‌து. எலியாவின் வாக்கு ப‌லித்த‌து !

கடவுளின் வாக்கைக் கேட்காமல் மனைவியின் வாக்கைக் கேட்ட ஆகாப் தனது மீட்பை இழக்கிறான். கடவுளின் வார்த்தைக்கு எதிராய்ப் பேசுபவர் மனைவியாய் இருந்தாலும் விலக்க வேண்டும் என்பதையே இந்த வாழ்க்கை நமக்கு விளக்குகிறது. கூட‌வே ந‌ம‌து இத‌ய‌ங்க‌ளில் இருக்கும் ஈச‌பேல் சிந்த‌னைக‌ளை அடியோடு அழிக்க‌வும் இந்த‌ நிக‌ழ்வுக‌ள் ந‌ம‌க்கு அழைப்பு விடுக்கின்ற‌ன‌.

செவிம‌டுப்போம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s