பைபிள் கதைகள் 63 (தினத்தந்தி) தானியேல்

யூதா நாட்டின் மீது படையெடுத்து சென்ற பாபிலோனிய மன்னன் நெபுகத்நேசர்  புனித நகரான‌ எருசலேமைக் கைப்பற்றி கோயிலைக் கொள்ளையடித்தான். அழகும், அறிவும் நிறைந்த, உயர் குலத்தைச் சேர்ந்த சிலரை அடிமைகளாய் கொண்டு சென்றான்.

அவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் கல்தேய மொழி உட்பட பலவற்றில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.  தானியேல் மற்றும் அவரது மூன்று நண்பர்கள் பயிற்சி முடித்து அரச பணியில் இணைந்தனர். அவ‌ர்க‌ள் வெறும் காய்க‌றி உண‌வை உண்டு வ‌ந்த‌ன‌ர்.

ஒரு நாள் ம‌ன்ன‌ன் ஒரு க‌ன‌வு க‌ண்டான். அத‌ன் விள‌க்க‌த்தைக் கூற‌ யாராலும் முடிய‌வில்லை. என‌வே ம‌ன்ன‌ன் க‌டும் கோப‌ம் கொண்டு நாட்டிலுள்ள‌ அத்த‌னை ஞானிக‌ள், ம‌ந்திர‌வாதிக‌ள், மாய‌க்கார‌ர்க‌ள் எல்லோரையும் கொன்று விடுமாறு க‌ட்ட‌ளையிட்டான். தானியேலோ ம‌ன்ன‌ரிட‌ம் சென்று கனவின் பயனைக் கூற சில நாட்கள் அவகாசம் கேட்டுப் பெற்றார்.

வீட்டுக்குச் சென்று ந‌ண்ப‌ர்க‌ளிட‌ம் விஷ‌ய‌த்தைச் சொன்னார் தானியேல். நான்கு பேருமாய்ச் சேர்ந்து க‌ட‌வுளிட‌ம் ம‌ன்றாடினார்க‌ள். க‌ட‌வுள் தானியேலுக்கு அந்த‌க் க‌ன‌வின் விள‌க்க‌த்தைக் காட்சி ஒன்றில் வெளிப்ப‌டுத்தினார்.

தானியேல் ம‌ன்ன‌ரிட‌ம் சென்றார்.

“ம‌ன்ன‌ரே உங்க‌ள் க‌ன‌வின் விள‌க்க‌த்தை நான் சொல்ல‌ வ‌ந்திருக்கிறேன்”

“நீ பொய் சொல்ல‌வில்லை என்ப‌தை எப்ப‌டி ந‌ம்புவ‌து ?”

“நீங்க‌ள் க‌ண்ட‌ க‌ன‌வையும் நானே சொல்கிறேன். அப்போது நீங்க‌ள் ந‌ம்புவீர்க‌ள்”

ம‌ன்ன‌ன் ஒத்துக் கொண்டார்.

“ம‌ன்ன‌ரே. நீங்க‌ள் க‌ண்ட‌ க‌ன‌வு ஒரு மிக‌ப்பெரிய‌ சிலை. பொன், வெள்ளி, வெண்க‌ல‌ம், இரும்பு, ம‌ற்றும் ஒரு ப‌குதி ம‌ண்ணினால் ஆன‌ சிலை அது. அதை ஒரு பெரிய‌ க‌ல் மோதி தூள் தூளாக்கி விட்ட‌து. மோதிய‌ க‌ல்லோ வ‌ள‌ர்ந்து உல‌கை நிறைத்த‌து.” இது தானே க‌ன‌வு ? தானியேல் கேட்க‌, ம‌ன்ன‌ன் பிர‌மித்துப் போய் த‌லைய‌சைத்தான்.

தானியேல் அத‌ன் விள‌க்க‌த்தைச் சொன்னார். அது அந்த‌ நாட்டின் நிக‌ழ‌ இருக்கின்ற‌ ஆட்சிக‌ளையும், அத‌ன் மாற்ற‌ங்க‌ளையும், எதிர்கால‌த்தையும் குறித்து பேசினார்து. நெபுக‌த்நேச‌ர் தானியேலின் விள‌க்க‌த்தால் நிறைவ‌டைந்து அவ‌ரை பெரிய‌ ப‌த‌வியில் வைத்தான்.

இன்னொரு க‌ன‌விலே வானுய‌ர்ந்த‌ ம‌ர‌ம் ஒன்று வெட்டி வீழ்த்த‌ப்ப‌டுவ‌தையும், அடிம‌ர‌ம் வெட்ட‌ப்ப‌டாம‌ல் இருப்ப‌தையும், ம‌னித‌ன் ஏழு ஆண்டுக‌ள் துய‌ருறுவ‌தையும் ம‌ன்ன‌ர் க‌ண்டார். வ‌ழ‌க்க‌ம் போல‌வே வேறு யாராலும் இத‌ன் ப‌திலைச் சொல்ல‌ முடிய‌வில்லை. தானியேல் சொன்னார்

“இது உம‌து வீழ்ச்சியைக் குறிக்கிற‌து. உம‌து அர‌சு அழியும். ஏழு ஆண்டுக‌ள் நாட்டை விட்டு காட்டுக்குப் போய் துய‌ருறுவீர். ஆயினும் க‌ட‌வுளை நீர் வேண்டினால் மீண்டும் ஆட்சிய‌மைப்பீர்”. தானியேல் சொன்ன‌து அப்ப‌டியே நிறைவேறிற்று.

நெபுக‌த்நேச‌ருக்குப் பின் அவ‌ர‌து ம‌க‌ன் பெல்சாட்ச‌ர் ஆட்சியில் ஏறினார். அவ‌ர் ஒரு அர‌ச‌ குல‌ உய‌ர் விருந்து வைத்துக் கொண்டிருந்த‌போது திடீரென‌ ஒரு கை தோன்றி சுவ‌ரில் “மேனே மேனே, தேகேல், பார்சின்” என்று எழுதிய‌து. இப்போதும் விளக்கம் சொல்ல முடியாமல் எல்லோரும் தோற்றுப் போக‌, தானியேல் அழைக்க‌ப்ப‌ட்டார். தானியேல் சொன்னார்.

“உம் த‌ந்தைக்கு நேர்ந்த‌தையெல்லாம் அறிந்திருந்தும் நீர் க‌ட‌வுளுக்கு எதிராய் ந‌ட‌ந்த‌தால் அழிக்க‌ப்ப‌டுவீர்” என்ப‌தே பொருள். பெல்சாட்ச‌ர் உட‌னே தானியேலை அர‌சின் மூன்றாம் நிலைக்கு உய‌ர்த்தினார். அன்று இர‌வே தானியேலின் கூற்றுப் ப‌டி ம‌ன்ன‌ர் கொலை செய்ய‌ப்ப‌ட்டார்.

தாரியு ம‌ன்ன‌ன் இப்போது ஆட்சிக்கு வ‌ந்தான். அவ‌னிட‌மும் தானியேல் மிக‌ப்பெரிய‌ ம‌ரியாதையைப் பெற்றார். ம‌ன்ன‌ரின் பிரிய‌த்துக்குரிய‌வ‌ர் ஆனார். இத‌னால் ம‌ற்ற‌ ஊழிய‌ர்க‌ளுக்குப் பொறாமை. ம‌ன்ன‌ரிட‌ம் சென்று “இன்னும் முப்ப‌து நாட்க‌ளுக்கு வேறெந்த‌ தெய்வ‌த்தையும் வ‌ண‌ங்க‌க் கூடாது, அப்ப‌டி வ‌ண‌ங்குவோர் சிங்க‌க் குகையில் த‌ள்ள‌ப்ப‌டுவ‌ர்” என‌ ஆணை பிற‌ப்பிக்க‌ச் செய்த‌ன‌ர்.

தானியேல் ஆணையைப் பொருட்ப‌டுத்த‌வில்லை. இஸ்ர‌யேல‌ரின் க‌ட‌வுளை தின‌மும் மூன்று முறை தொழுதார். இத‌ற்காக‌வே காத்திருந்த‌வ‌ர்க‌ள் அவ‌ரை இழுத்துக் கொண்டு ம‌ன்ன‌ரிட‌ம் சென்றார்க‌ள். சிங்க‌க் குகையில் த‌ள்ள‌ அனும‌தி கேட்டார்க‌ள். ம‌ன்ன‌ன் வ‌ருந்தினார். ஆனாலும் த‌ன‌து ஆணையை திரும்ப‌ப் பெற முடியாத‌ சூழ‌ல். க‌வ‌லையுட‌ன் ம‌ன்ன‌ன் ஒத்துக் கொண்டான்.

“உன் ஆண்ட‌வ‌ர் உன்னை விடுவிப்பாராக‌” என்று ம‌ன்ன‌ன் சொன்னார். சிங்க‌க் குகையில் தானியேல் த‌ள்ள‌ப்ப‌ட்டார். ம‌ன்ன‌ர் அன்றிர‌வு முழுதும் தூங்க‌வேயில்லை, க‌ல‌க்க‌மாய் இருந்தார். ம‌றுநாள் அதிகாலையிலேயே குகைக்கு ஓடிவ‌ந்தார்.

“தானியேலே.. க‌ட‌வுள் உன்னை விடுவித்தாரா?” உடைந்த‌ குர‌லில் ப‌த‌ட்ட‌த்துட‌ன் கேட்டார் ம‌ன்ன‌ர்.

“அர‌ச‌ரே நீர் வாழ்க‌. க‌ட‌வுள் தூத‌ர்க‌ளை அனுப்பி சிங்க‌ங்க‌ளின் வாயைக் க‌ட்டிப் போட்டார்” தானியேல் சொன்னார். ம‌ன்ன‌ர் ம‌கிழ்ந்தார். இனிமேல் எல்லோரும் தானியேலின் க‌ட‌வுளை வ‌ழிப‌ட‌ வேண்டும் என‌ க‌ட்ட‌ளையிட்டார்.

ஒரு தேவ‌ ம‌னித‌னின் வாழ்க்கை ஒரு தேச‌த்தையே உண்மைக் க‌ட‌வுளின் பால் திருப்பிய‌து. அத்த‌கைய‌ ஒரு வாழ்க்கையை நாட‌ தானியேலின் வாழ்க்கை ந‌ம‌க்கு ஊக்க‌ம‌ளிக்க‌ட்டும்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s