பெண்கள் “பை” மாட்டும் புதிய இடம் !

பெண்கள் எது செய்தாலும் அழகு தான் என வாதிடும் இளசுகளுக்கு இந்த செய்தி உரித்தாகுக.

தோளில் மாட்டிய பையைப் பார்த்திருக்கிறோம், கையில் தூக்கிச் செல்லும் பையைப் பார்த்திருக்கிறோம், இடுப்பில் தொங்க விடப்பட்டிருக்கும் பாட்டியின் சுருக்குப் பையையும் பார்த்திருக்கிறோம்.

 

இதோ.. இது புத்தம் புதுசுங்க !!!! காலில் பை !!!

அந்தப் பையில் அப்படி என்ன தான் இருக்கும் ? என்பது அவர்களுக்கும், மாட்டி விட்ட மவராசனுக்குமே வெளிச்சம்.